หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 3 บ้านนางมอญเทพ สามหงษ์ ถึงลำน่ำแม่คำมี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี

คณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 3 บ้านนางมอญเทพ สามหงษ์ ถึงลำน่ำแม่คำมี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
253

ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นายผดุงสินธ์ุ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี มอบหมายให้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี นำคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอย 3 บ้านนางมอญเทพ สามหงษ์ ถึงลำน่ำแม่คำมี หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี

 

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่คำมี สมัครเป็นสมาชิก โครงการธนาคารขยะ