หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 89/2566 [พร 0023.4/ว29-16 ม.ค.66] เรื่อง การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

89/2566 [พร 0023.4/ว29-16 ม.ค.66] เรื่อง การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
214
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559