หน้าหลัก ทะเบียนหนังรับ,หนังสือสั่งการ 88/2566 [อว.7207/สรช 040-9 ม.ค.66] เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดเก็บภาษีในปี 2566หลักเกณฑ์การใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง(ใหม่)ละเจาะลึกการวินิจฉัยกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อปท.

88/2566 [อว.7207/สรช 040-9 ม.ค.66] เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม แนวทางการจัดเก็บภาษีในปี 2566หลักเกณฑ์การใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ทีดินและสิ่งปลูกสร้าง(ใหม่)ละเจาะลึกการวินิจฉัยกฎหมายเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อปท.

6 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
193
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

บทความล่าสุด

1099/2566 [พร 0023.5/ว2668-12 ก.ค.66] เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท.2559