หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศปรับปรุงอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

ประกาศปรับปรุงอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
267
ผู้ชนะ_000045

บทความล่าสุด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง