หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมงาน งานประเพณี กิ๋นสลากหลวง จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมงาน งานประเพณี กิ๋นสลากหลวง จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๕

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
941

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ร่วมงาน“งานประเพณี กิ๋นสลากหลวง จังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๖๕” โดย นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในงานประเพณี “กิ๋นสลากหลวง” จังหวัดแพร่ จากตลาดแพร่ปรีดาเคลื่อนขบวนไปตามเส้นทางถนนเจริญเมืองถึงวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารเพื่อเป็นการส่งเสริม รักษา ประเพณีอันทรงคุณค่าและคุณธรรมในด้านความกตัญญูกตเวทิตาต่อวิญญาณของบรรพบุรุษ สร้างความสามัคคีปรองดองและเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดแพร่ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

 

 

 

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น องค์การบ … …