หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของไทย

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,472

อำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีจัดกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 18 ตุลาคมของทุกปีและกำหนดดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ วัดแม่คำมีรัตนปัญหา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คำมี และจิตอาสาพระราชทานอำเภอหนองม่วงไข่ ดำเนินกิจกรรม และจิตอาสาพระราชทานอำเภอหนองม่วงไข่ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด ณ วัดแม่คำมีรัตนปัญญา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น องค์การบ … …