หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาศที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,101
ประกาศไตรมาส19102565
ประกาศไตรมาส119102565

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมีและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลแม่คำมี ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค … …