หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสำรวจประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของ อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,610
ประกาศจ้างสำรวจความพึงพอใจ15092565

บทความล่าสุด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาศที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565)