หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี เข้าร่วมขบวนงาน “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทย เมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธ์ุ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมขบวนงาน “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทย เมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธ์ุ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
3,279

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมขบวนงาน “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทย เมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธ์ุ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมีและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลแม่คำมี ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค … …