หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี เข้าร่วมขบวนงาน “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทย เมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธ์ุ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมขบวนงาน “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทย เมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธ์ุ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
3,214

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมขบวนงาน “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ เที่ยวไทย เมืองเหนือ งามเหลือชาติพันธ์ุ นมัสการพระธาตุช่อแฮ” ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวงจังหวัดแพร่

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนแม่คำมี (รัตนปัญญา)ประจำเดือนธันวาคม 2566