หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนป้องกันภัยเชิงบูรณาการของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ซักซ้อมแผนป้องกันภัยเชิงบูรณาการของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
537

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมีเข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม/ซักซ้อมแผนป้องกันภัยเชิงบูรณาการของเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค.๒๕๖๑ โดยความร่วมมือของ พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิก อปพร.ของ อปท. หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีฯ

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี น … …