หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,062

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยนายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี (SAO)
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกี … …