หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อบต.แม่คำมี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,122

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยนายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี

ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ในที่วันที่ 13 มกราคม 2566 อบต.แม่คำมี นำโดยท่านนายกผดุ … …