หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางจัดซื้อถังกรองน้ำ

ประกาศราคากลางจัดซื้อถังกรองน้ำ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
210
ประกาศ_000015

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมีและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลแม่คำมี ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค … …