หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,071

นายไพศาล ชมภูมิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานอบต.แมคำมี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ โดยมี  ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วงไข่ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ในที่วันที่ 13 มกราคม 2566 อบต.แม่คำมี นำโดยท่านนายกผดุ … …