หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนานางเนาว์ ระมัง ถึงนานายบุญส่ง พรมวัง หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางรินส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กนานางเนาว์ ระมัง ถึงนานายบุญส่ง พรมวัง หมู่ที่ ๓ บ้านรัตนปัญญา โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,130
แบบนานางเนาว์14022565
ราคากลางนานางเนาว์14022565
บช นางเนา0114022565

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ขอเชิญชวนประชาชนตำบลแม่คำมี สมัครเป็นสมาชิก โครงการธนาคารขยะ