หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
452

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ออกตรวจ Re X Ray ตามโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน จังหวัดแพร่ ปี 2567

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น องค์การบ … …