หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2557

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2557

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
819

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2557
อำเภอหนองม่วงไข่และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  ร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2557 ในวันที่ 9 ถึง 15 มีนาคม 2557 ณ ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

ในที่วันที่ 13 มกราคม 2566 อบต.แม่คำมี นำโดยท่านนายกผดุ … …