หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม อบต. ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2557

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2557

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
699

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2557
อำเภอหนองม่วงไข่และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี  ร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ปี 2557 ในวันที่ 9 ถึง 15 มีนาคม 2557 ณ ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โหลดบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ข่าวกิจกรรม อบต.

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี เข้าร่วมงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้าน คู่เมือง และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 15.00 น. องค์การบริห … …