หน้าหลัก กิจการสภา เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557

เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
502

เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี   จะทำการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557 (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 26  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา  อบต.แม่คำมี  ศาลาอเนกประสงค์ อบต. ชั้น  ประชาชนผู้ใดที่สนใจจะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี  สามารถเข้าร่วมรับฟังได้ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัด อบต.แม่คำมี   หมายเลขโทรศัพท์  054-635896 ต่อ 15  ในวันและวันเวลาราชการ

เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2557
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567