หน้าหลัก กิจการสภา ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1)

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1)

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
655

ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1)
สภา อบต.แม่คำมี  ขอประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557      ผู้ใดที่สนใจในรายละเอียดของบันทึกการประชุมสภา อบต.แม่คำมี  สามารถดูได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงาน อบต. ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่กำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัด อบต.แม่คำมี   หมายเลขโทรศัพท์  054-635896 ต่อ 15  ในวันและวันเวลาราชการ
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 1)

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567