หน้าหลัก กิจการสภา ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557(ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557(ครั้งที่ 2)

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
293

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557(ครั้งที่ 2)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาและสถานที่  ในการประชุมสภา อบต.แม่คำมี สมัยสามัญสมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2557(ครั้งที่ 2)  เมื่อวันที่  22 สิงหาคม 2557
8468_center

โหลดบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564