หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อเติมห้องทำงานกองช่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อเติมห้องทำงานกองช่าง

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,092
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง24082564

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมีและคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลแม่คำมี ได้จัดงาน “MOI Waste Bank Week -มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”

นายผดุงสินธุ์ ศรีใจอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ค … …