หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องทำงานห้องสำนักปลัด อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องทำงานห้องสำนักปลัด อบต.

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,752
ประกาศผู้ชนะปรับปรุงห้องทำงานสนง.ปลัด24082564

บทความล่าสุด

อบต.แม่คำมี ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565