หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดที่นอน สำหรับผู้ที่มากักตัวระดับตำบล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดที่นอน สำหรับผู้ที่มากักตัวระดับตำบล

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,896
ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ชุดที่นอนสำหรับผู้ที่มากักตัว06082564

บทความล่าสุด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง