หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าที่ทำการ อบต.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าที่ทำการ อบต.

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
467

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าที่ทำการ อบต.
300725533_center

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง