หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
1,775
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน01072564

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566