หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1,2

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1,2

4 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
427

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1,2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการอบรมให้ความรุ้การอนุรักษ์พันธุกรรม

 

298241349_side1

 

298241349_side2

 

298241349_side3
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ หลักสูตรการทำแหนมหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 …