หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง

22 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
2,180

 

 

 

บทความล่าสุด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง