หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ และงานจ้างเหมา ประจำเดือน เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ และงานจ้างเหมา ประจำเดือน เมษายน 2562

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
385

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ และงานจ้างเหมา ประจำเดือน เมษายน 2562

1. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ
2. จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะ
3. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงาน อบต. แม่คำมี ในเวลากลางคืน
4. จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก ศพด. อบต. แม่คำมี
5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์เสียงแพร่ ประจำเดือน เม.ย. 62
6. จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ และงานจ้างเหมา ประจำเดือน เมษายน 2562 1. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 2. จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะ 3. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงาน อบต. แม่คำมี ในเวลากลางคืน 4. จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก ศพด. อบต. แม่คำมี 5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์เสียงแพร่ ประจำเดือน เม.ย. 62 6. จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 62
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนกันยายน 2566

  …