หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ และงานจ้างเหมา ประจำเดือน เมษายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ และงานจ้างเหมา ประจำเดือน เมษายน 2562

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
94

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ และงานจ้างเหมา ประจำเดือน เมษายน 2562

1. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ
2. จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะ
3. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงาน อบต. แม่คำมี ในเวลากลางคืน
4. จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก ศพด. อบต. แม่คำมี
5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์เสียงแพร่ ประจำเดือน เม.ย. 62
6. จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือน เม.ย. – มิ.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อ และงานจ้างเหมา ประจำเดือน เมษายน 2562 1. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ 2. จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะ 3. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัย สำนักงาน อบต. แม่คำมี ในเวลากลางคืน 4. จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก ศพด. อบต. แม่คำมี 5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์เสียงแพร่ ประจำเดือน เม.ย. 62 6. จัดซื้อน้ำดื่มชนิดถัง ประจำเดือน เม.ย. - มิ.ย. 62
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลสำรวจและบันทึกข้อมูลสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง