หน้าหลัก ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.แม่คำมี ขอประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

อบต.แม่คำมี ขอประชาสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
278

ตอบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ขายพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง