หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.แม่คำมี เดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.แม่คำมี เดือน กุมภาพันธ์ 2562

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
549

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.แม่คำมี เดือน กุมภาพันธ์ 2562
*ตั้งแต่วันที่ 6 – 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนกันยายน 2566

  …