หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ

2 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
379

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ

 

266544314_side1

 

266544314_side2
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง