หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.)

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
264

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (สขร.)
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง กค 7286 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง