หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.)

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
333

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.)
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง