หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาประจำเดือน ธันวาคม 2561

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
395

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาประจำเดือน ธันวาคม 2561

1. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ
2. จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะ
3. จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก ศพด. อบต. แม่คำมี
4. จัดซื้อหนังสือพิมพ์เสียงแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาประจำเดือน ธันวาคม 2561
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนกันยายน 2566

  …