หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
239

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง