หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
274

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง