หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในรอบปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในรอบปีงบประมาณ 2561

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
94

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในรอบปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในรอบปีงบประมาณ 2561

 

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564