หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า อบต. แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า อบต. แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
128

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า อบต. แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า - ออก ด้านหน้า อบต. แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 (สขร. 1)