หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า อบต. แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า อบต. แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
412

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า – ออก ด้านหน้า อบต. แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูทางเข้า - ออก ด้านหน้า อบต. แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. อบต.แม่คำมี และโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง