หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
849

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี

1. จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป
2. จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัสดุทะเบียนและทรัพย์สิน
3. จ้างบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน
4. จ้างบุคคลักษาความปลอดภัย
5. จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนกันยายน 2566

  …