หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
913

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี

1. จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป
2. จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัสดุทะเบียนและทรัพย์สิน
3. จ้างบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน
4. จ้างบุคคลักษาความปลอดภัย
5. จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง