หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
342

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี

1. จ้างบุคคลธรรมดาเป็นคนงานทั่วไป
2. จ้างบุคคลเป็นผู้ช่วยในงานพัสดุทะเบียนและทรัพย์สิน
3. จ้างบุคคลทำความสะอาดสำนักงาน
4. จ้างบุคคลักษาความปลอดภัย
5. จ้างบุคคลปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา อบต. แม่คำมี
โหลดบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คระบบแอร์ รถยนต์ส่วนกลาง กค 7286 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง