หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าที่ขัดข้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าที่ขัดข้อง

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
318

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าที่ขัดข้อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัางเหมาตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าที่ขัดข้อง
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง