หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะผู้การเสนอราคาจัดซื้อผ้าริ้วสีฟ้า

ประกาศผู้ชนะผู้การเสนอราคาจัดซื้อผ้าริ้วสีฟ้า

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
345

ประกาศผู้ชนะผู้การเสนอราคาจัดซื้อผ้าริ้วสีฟ้า

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง