หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ประจำเดือน สิงหาคม 2561

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
381

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ประจำเดือน สิงหาคม 2561

1. จ้างเหมาบุคคลธรรมดาขับรถขยะ
2. จ้างเหมาบุคคลท้ายรถขยะ
3. จ้างเหมาบุคคลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน
4. จ้างเหมาผู้ดุแลเด็ก ศพด.
5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์เสียงแพร่
6. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด
7. จัดซื้อน้ำดื่ม

235554950_center
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ที่ 2เดือนมกราคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2566