หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
420

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมา ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

1. จ้างเหมาบุคคลขับรถขยะ
2. จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะ
3. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.แม่คำมี
4. จ้างเหมาบุคคล ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในศูนย์เด็กเล็ก
5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์
6. จัดซื้อหนังสือพิมพ์เสียงแพร่

1. จ้างเหมาบุคคลขับรถขยะ 2. จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะ 3. จ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความปลอดภัยสำนักงาน อบต.แม่คำมี 4. จ้างเหมาบุคคล ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในศูนย์เด็กเล็ก 5. จัดซื้อหนังสือพิมพ์ 6. จัดซื้อหนังสือพิมพ์เสียงแพร่
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมประจำเดือนกันยายน 2566

  …