หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
369

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561

1.จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะ
2.จ้างเหมาบุคคลขับรถขยะ
3.จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน
4.จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มิถุนายน
5.จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย อบต.แม่คำมี
6.จ้างเหมาพี่เลี้ยงช่วยเหลืองานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง