หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
392

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
1.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ขับรภขยะ อบต.แม่คำมี
2.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะ
3.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย อบต.แม่คำมี
4.จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่คำมี
5.จัดซื้อหนังสือประจำเดือน เมษายน 2561
6.จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี
ดูบทความทั้งหมดใน ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง