หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
109

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
1.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ขับรภขยะ อบต.แม่คำมี
2.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ท้ายรถขยะ
3.จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย อบต.แม่คำมี
4.จ้างเหมาพี่เลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่คำมี
5.จัดซื้อหนังสือประจำเดือน เมษายน 2561
6.จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือน เมษายน 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2561
ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง