หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก อบต.แม่คำมี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก อบต.แม่คำมี

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
482

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก อบต.แม่คำมี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้เพื่อเดินทางไปทัศนศึกษาของศูนย์เด็กเล็ก อบต.แม่คำมี

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง