หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
252

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมห้องน้ำชาย

 

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง