หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาการ

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
435

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างป้อมยามรักษาการ

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ ศพด. อบต.แม่คำมี และโรงเรียนบ้านแม่คำมี(รัตนปัญญา)ประจำเดือน มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง