หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านวานครัว

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านวานครัว

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
222

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านวานครัว
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านวานครัว

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง