หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารนมเดือนมกราคม 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารนมเดือนมกราคม 2561

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
254

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารนมเดือนมกราคม 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารนมเดือนมกราคม 2561

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง