หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ดูแลรักษาความปลอดภัย อบต

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ดูแลรักษาความปลอดภัย อบต

0 มีเข้าอ่านล่าสุด
0
274

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ดูแลรักษาความปลอดภัย อบต
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ดูแลรักษาความปลอดภัย อบต

ดูบทความทั้งหมดโดย อบต.แม่คำมี

บทความล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำมี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัด จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง